Spoločenská miestnosť: 4 hodiny 100 €
+ každá ďalšia hodina 15 €
Prenájom kuchyne a kuchynského riadu: 1 € / osoba